Úvod

O akci

Hrad žije první pomocí je jednou z největších preventivních akcí Moravskoslezském kraji. Poprvé ji Záchranný tým ČČK Ostrava pořádal v roce 2008 u příležitosti svého pátého výročí.

Letošní 9. ročník přinese spoustu novinek. Tou největší bude upuštění od soutěže nezdravotnických složek IZS a naopak značné rozšíření stávajícího programu pro veřejnost, který se bude skláda jak ze zážitkové trati, na které si zájemci budou moci vyzkoušet první pomoc v praxi, tak ze statických i dynamických ukázek techniky a činnosti složek Integrovaného záchranného systému a mnoho dalších.

Pro návštěvníky budou připraveny 4 zážitkové okruhy. Jeden bude zaměřen na dětské návštěvníky, kde se základy první pomoci a prevence naučí hravou formou, další okruh bude zaměřen na interní stavy, které se nejčastěji vyskytují a za svůj život s nimi příjde do styku většina z nás. Třetí, traumatický, okruh bude zaměřen na úrazy, krvácení a poranění pohybového aparátu, které se dějí dnes a denně. Poslední trasa je zaměřená na technickou první pomoc, vyprošťování raněných z auta a možnosti transportu zraněných.

Dále bude pro návštěvníky připraven evakuační stan, kdy si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí a čím si musí projít evakuovaný a na co je třeba být připravený v případě mimořádné události (povodně apod.).

Dále bude pro návštěvníky připravena tradiční část programu:

  • ukázky maskování poranění a možnost osobního zapojení do této činnosti.
  • ukázky techniky a činnosti základních složek IZS (Policie ČR, Městská police Ostrava, Hasičský Záchranný sbor MSK a Zdravotnická záchranná služba.
  • ukázky zásahu složek v různých situacích (např. dopravní nehoda, zadržení pachatele, činnost kynologů, speciální technika pomáhající při mimořádných událostech aj.).
  • doprovodný program pro děti v podobě Nemocnice pro medvídky nebo dopravního hřiště Aktivu Besip

Partneři akce

Back to Top